Byggtermografi

 
Ansatte i DroneTec har kurs innen byggtermografi, og DroneTec vil fremover ha byggtermografi som et satsingsområde. Vi kan utføre enkel byggtermografi innvendig i hus. Det vil da kunne være mulig å avdekke eventuelle kuldebroer og pågående fuktskader. DroneTec benytter seg av avanserte håndholdte kameraer til dette. Denne type termografi er ikke knyttet til bruk av droner.

Det utstyret vi bruker og det resultatet vi i DroneTec kan gi kunden, er en indikasjon på hva og eventuelt hvor mye utbedringer som bør gjennomføres med tanke på for eksempel etterisolering av et hus eller en driftsbygning.

DroneTec vil også søke Luftfartstilsynet om muligheten for å gjennomføre byggtermografi bilder utført med drone. Det vil imidlertid ta noe tid før dette eventuelt er på plass.

Comments are closed